VII - IV
V - VI
10 - 23 val.
10 - 01 val.

Pirkimo taisyklės

Maisto ir gėrimų užsakymo į namus ar biurą portale Foodout.lt kartu su pristatymo paslauga taisyklės:

 1. Šios maisto ir gėrimų užsakymo į namus ar biurą portale Foodout.lt kartu su pristatymo paslauga taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, maisto ir gėrimų pristatymo ir apmokėjimo sąlygos. Kai Pirkėjas, darydamas maisto ir gėrimų užsakymą, pažymi varnele nuorodą „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Taisyklės galioja tais atvejais, kai maisto ir gėrimų užsakymas atliekamas interneto svetainėje ar mobilioje programėlėje Foodout.lt.
 2. Maisto ir gėrimų pristatymo paslaugos teikėjas – UAB „Foodout.lt“ (kodas Juridinių asmenų registre 303134580), Žalgirio g. 88, Vilnius. Pirkėjas patvirtina ir supranta, jog Pardavėjas nėra jo pasirinkto maisto ir gėrimų gamintojas – Pirkėjo pasirinktą maistą ir gėrimus gamina atitinkamas viešojo maitinimo subjektas (restoranas, kavinė ir pan.), iš kurio meniu Pirkėjas per interneto svetainę ar mobiliąją programėlę Foodout.lt pasirenka užsakyti ir pristatyti atitinkamus produktus/prekes. Pardavėjas laikomas tik užsakymų priėmimo ir jų vykdymo administratoriumi, jų pristatymo paslaugos teikėju.
 3. Maisto ir gėrimų užsakymas į namus ar biurą kartu su pristatymo paslauga portale Foodout.lt (toliau – maisto ir gėrimų užsakymas) priimami Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
 4. Maisto ir gėrimų užsakymo sąlygos:
  4.1. Minimali maisto ir gėrimų užsakymo suma nuo 6 Eur (priklauso nuo restorano nustatyto minimalaus krepšelio dydžio). Priklausomai nuo restorano, suteikiama galimybė užsisakyti ir už mažesnę nei Minimali maisto ir gėrimų užsakymo sumą pritaikant papildomą 1,99 Eur Administravimo mokestį.
  4.2. Maisto ir gėrimų užsakymo paslaugos mokestis – 1.5-7 Eur.
  4.3. Nemokamas pristatymas galioja užsisakant  už 39-45 Eur priklausomai nuo restorano. Nemokamo pristatymo galimybė galioja restoranams, dirbantiems su Foodout.lt logistika. Sąrašas restoranų su mūsų logistika čia.
  Nuolaidos ir akcijos nesumuojamos.
  4.4. Maisto užsakymams su pristatymu yra taikomas 0.2 Eur. pakavimo mokestis.
 5. Jei tarp Pirkėjo užsakomų gėrimų yra alkoholinių, visi šie gėrimai Pirkėjui gali būti pristatomi ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 20 val. darbo dienomis ir šeštadienį, sekmadienį ne anksčiau kaip 10 val. ir ne vėliau kaip 15 val. Pirkėjo pasirinkto laiko lango ribose Pirkėjo pasirinktą dieną (išskyrus rugsėjo 1 d., kurią alkoholiniai gėrimai nėra pristatomi).
 6. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina Foodout.lt sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.
 7. Alkoholinius gėrimus Foodout.lt galima užsakyti kiekvieną dieną, tačiau jų pristatymas galimas tik Taisyklių 5 punkte nurodytais laikais.
 8. Administravimo mokestis taikomas užsakymams, kurių krepšelio suma, be pristatymo mokesčio, yra mažesnė nei restorano nustatyta minimalaus krepšelio suma.
  8.1. Administravimo mokestis 1.99  Eur.
  8.2. Galioja tik restoranams su Foodout.lt logistika, sąrašas čia (išskyrus restoraną "Čili pica"). Iš restoranų, kurie dirba su savo logistika, užsisakyti galima tik pasiekus restorano nustatytą minimalaus krepšelio dydį. 
  8.3. Administravimo mokestis skirtas padengti logistikos kaštus.
  8.4. Užsakymo sumai, neįskaičius pristatymo mokesčio, pasiekus ar viršijus restorano nustatytą minimalaus krepšelio sumą, administravimo mokestis nebus taikomas.
  8.5. Užsisakyti su administracijos mokesčiu nepasiekus minimalaus restorano nustatyto krepšelio galima tik per www.foodout.lt svetainę. 
 9. Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.
 10. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Foodout.lt įvairias akcijas bei žaidimus, taip pat vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Maisto užsakymui taikomos akcijos ir jų sąlygos, gali skirtis priklausomai nuo to, kokiame regione pateikiama ir vykdoma maisto ir gėrimų užsakymo paslauga. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento
 11. Atsiskaitymo už maisto ir gėrimų užsakymą būdai priklauso nuo restorano bei gali būti:
  11.1. grynaisiais pinigais užsakyto maisto pristatymo metu;
  11.2. mokėjimo pavedimu (tik juridiniams asmenims, sudariusiems sutartis arba susitarus kitaip);
  11.3. naudojantis el. bankininkyste (Bank link mokėjimo paslauga) per bankus: „Danske“, "Luminor", Medicinos, SEB, „Swedbank“ ir Šiaulių banką);
  11.4. banko kortele (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) užsakyto maisto pristatymo metu.
 12. Pirkėjui, už maisto ir gėrimų užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (Bank link mokėjimo sistemą) ir užsakyto maisto negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam jų papunkčiuose nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.
 13. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateiktų ir patvirtintų duomenų, teikiamų maisto ir gėrimų užsakymo metu, teisingumą, taip pat už tai, kad būtų sudarytos sąlygos maisto ir gėrimų užsakymui priimti ir perduoti. Pardavėjas neatsako už atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo nuostolių atlyginimo, jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų arba jų patvirtinimas yra neteisingas ar Pirkėjas nepriima užsakyto maisto ir gėrimų nurodytoje pristatymo vietoje.
 14. Pirkėjas turi teisę pateikti maisto ir gėrimų užsakymą tik savo ar kitų asmenų (pagal pavedimus ar suteiktus įgaliojimus) interesams. Pirkėjas privalo naudoti, nurodyti ir teikti tik savo asmens duomenis arba duomenis asmenų, kurie jam suteikė tokius įgaliojimus.
 15. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.
 16. Pirkėjas, pateikdamas bet kokią informaciją ir duomenis, privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai, kad jo pateikti duomenys (įskaitant asmens duomenis, bet jais neapsiribojant) ir informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
 17. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais pirkėjas išreiškia pačioje Pivatumo politikoje numatyta tvarka.
 18. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 19. Užsakytas maistas ir Pirkėjui pristatytas dėl maisto pakavimo specifikos ir taros išoriškai gali skirtis nuo svetainėje Foodout.lt pateiktame valgiaraštyje nurodytų patiekalų nuotraukų.
 20. Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
  20.1. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakyto maisto ir gėrimų pristatymo adresą;
  20.2. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė savo telefono numerį;
  20.3. jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakyto maisto ir gėrimų pristatymo laiką;
  20.4. jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakyto maisto ir gėrimų ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);
  20.5. jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytą maistą ir gėrimus arba atsisako mokėti už užsakytą maistą ir gėrimus nesant tam objektyvių priežasčių;
  20.6. dėl interneto svetainės foodout.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
  20.7. dėl elektroninės bankininkystės (Bank link mokėjimo sistemos) gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
  20.8. dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.
 21. Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakyto maisto ir gėrimų Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 20.1-20.8 punkte nurodytų sąlygų.
 22. Pirkėjas privalo tikrinti prekes prie vairuotojo ir visus skundus bei neatitikimus užfiksuoti kartu su maistą ir gėrimus pristačiusiu vairuotoju. Visos pretenzijos ir reikalavimai dėl pristatyto maisto ir gėrimų kokybės yra pateikiami tiesiogiai maistą ir gėrimus gaminančiam subjektui (atitinkamam restoranui, kavinei ir pan.).
 23. Pirkėjas maisto ir gėrimų į namus užsakymą gali atšaukti nuo užsakymo pateikimo praėjus ne daugiau nei 7 min. Jeigu užsakymas atšaukiamas vėliau Pirkėjas už pateiktą užsakymą turi susimokėti nepriklausomai net jei jis ir yra atšaukiamas.
 24. Pardavėjas turi teisę vienašališkai bet kada pakeisti ir papildyti šias Taisykles be išankstinio įspėjimo, todėl Pirkėjas kiekvieną kartą, prieš naudodamasis maisto ir gėrimų užsakymo paslauga, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti, jog sutinka jų laikytis. Jei Pirkėjas pradėjo pildyti, laikoma, kad pirkėjas besąlygiškai sutiko su visomis Maisto ir gėrimų užsakymo taisyklėmis. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir atsakomybės, jei Pirkėjas pateikė užsakymą, nesusipažinęs su šiomis Taisyklėmis ar jų dalimi.

 

Foodout.lt tavo kišenėje!

Užsisakyk maisto į namus ar biurą per iPhone arba Android telefonus. Atsisiųsk nemokamą aplikaciją!.